โต๊ะจีนวินัยโภชนา
โทร 081-006-8006, 098-997-7866
  • th

วิธีการชำระเงิน


วิธีการชำระเงิน

 

เงื่อนไข: โปรดวางเงินมัดจำการสั่งจองโต๊ะจีนจำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ ของราคาเต็มก่อนวันจัดงาน อย่างน้อย 30 วัน ตามเลขที่บัญชีด้านล่างนี้